Project information
Dyschnet - Dynamické plánování a rozvrhování výpočetních a síťových zdrojů (Dyschnet)

Investor logo
Project Identification
GAP202/12/0306
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science

Projekt se zabývá řešením reálných plánovacích problémů ve výpočetních a síťových prostředích. Naším cílem je návrh nových modelů a řešících metod pro plánování výpočetních a síťových zdrojů v reálném čase. Hlavní orientace projektu je směrována měnícím se charakterem těchto problémů, které jsou ovlivněny změnami úloh, měnícími požadavky uživatelů stejně jako měnícím se stavem výpočetních a síťových zdrojů. Při řešení budeme zkoumat aplikaci modelů a prohledávacích metod z oblastí programování s omezujícími podmínkami, celočíselného programování a metaheuristických přístupů. Vedle těchto přístupů, se kterými máme zkušenosti, chceme zkoumat i aplikaci grafových algoritmů umožňujících přirozené zachycení charakteristik počítačové sítě. Zvýšením efektivity řešení chceme dosáhnout zlepšení škálovatelnosti v porovnání s existujícími přístupy a zároveň také umožnit zahrnutí nových dosud neuvažovaných reálných rysů problémů. Navržené metody implementujeme a vyhodnotíme řešením reálných problémů v rámci aplikačního middleware CoUniverse, simulátoru Alea nebo plánovacího systému Torque.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info