Project information

Studium mechanismů vzniku některých kardiovaskulárních onemocnění (SMEKAON)

Project Identification
MUNI/A/0846/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt spadá do působnosti oborové rady Fyziologie a patologické fyziologie. Cílem navrhovaného projektu je studium některých aspektů vybraných civilizačních chorob (kardiovaskulární choroby a poúrazové stavy) na experimentální bázi. Na řešení projektu budou participovat tři studenti doktorského studia Fyziologického ústavu a dva studenti magisterského studia Všeobecného lékařství. Fyziologický ústav se danou problematikou dlouhodobě zabývá a využívá různé metodické přístupy od celulární úrovně až po klinicky orientované postupy.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info