Project information

Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory ve zdravotní i sociální péči

Project Identification
MUNI/A/0812/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt by měl navazovat na projektové aktivity z předchozího kalendářního roku a umožnit tak další zhodnocení kvality ošetřovatelské geriatrické péče s přesahem mimo jihomoravský region ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče s různou proaktivní strategií udržování kontinuální kvality - ISO, SAK, JCI apod./. Projektové aktivity ve svém důsledku povedou ke zvýšení kvality a zlepšení kontinuity péče o seniory při hospitalizaci, v institucionální péči při poskytování sociálních služeb a následně v domácím prostředí. Přispěje ke zlepšení kvality života seniorů a geriatrické péče nejen jihomoravském regionu. Cíle projektu jsou zaměřeny na ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační a reedukační péči. Jedinečnost projektu tkví v zaměření na hodnocení kvality života seniorů při hospitalizaci na vybraných klinických pracovištích nejen v jihomoravského regionu (včetně zařízení sociální péče) a následném zajištění procesů vedoucích ke zvýšení kvality péče (vzdělávání, využitelné metodické postupy a zpětná vazba) s přímým dopadem v klinické praxi. Cílem projektu je zlepšení sociokulturních a odborných kompetencí pečujících NLZP a zlepšení kompetencí profesionálních pečovatelů (v sociální interakci se seniory, schopnosti využití efektivních komunikačních technik, identifikaci stereotypizace vůči seniorské populaci - ageismu, užití objektivizujících testů, k hodnocení ability seniorů a na jejich základě efektivnímu plánování péče).

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info