Project information

Inovativní léčebné postupy v dětské onkologii (INOVADON)

Project Identification
MUNI/A/0835/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt tématicky vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF. Navazuje a rozšiřuje v současnosti řešený projekt MUNI/A/0950/2010 (Podpora studentských projektů na MU - Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu). Řešením projektu budou optimalizovány postupy metronomické léčby v dětské onkologii. Bude zkoumána bezpečnost a efektivita tohoto inovativního léčebného schématu u dětských onkologických pacientů s progredujícími nebo vysoce rizikovými solidními nádory. Pozornost bude věnována také dalším léčebným režimům chemoterapie v dětské onkologii, kde je léčivo podáváno opakovaně a není konsenzus na ideálním způsobu podání s maximální efektivitou (léčba asparaginázou a antifoláty).
Výstupem projektu je analýza bezpečnosti a účinnosti výše uvedených moderních postupů léčby v dětské onkologii. Budou identifikovány podskupiny pacientů, kteří profitují z metronomické léčby, sledována její toxicita a monitorovány vybrané laboratorní ukazatele, především markery angiogeneze a imunitní odpovědi pacientů. Dále budou získána data vedoucí k optimalizaci léčebného účinku asparaginázy a antifolátů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info