Project information

Posílení emocionálně-motivační dimenze ve výuce cizího jazyka

Project Identification
MUNI/41/25-B-C/2004
Project Period
5/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V dnešní cizojazyčné výuce je emocionálně-motivační dimenze zvláště opomíjena. Cílem projektu a zároveň disertační práce řešitelky je pomocí pedagogicko-psychologického výzkumu ověřit pozitivní vliv emocí na kognitivní procesy při učení se cizímu jazyku a na základě získaných výsledků vytvořit metodicko-didaktickou příručku obsahující náměty na posílení této dimenze.