Project information

Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů

Investor logo
Project Identification
GAP204/12/0595
Project Period
1/2012 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Charles University

Trojrozměrné topologické izolanty mají pozoruhodné fyzikální vlastnosti povrchových elektronových stavů. Dosud však bylo publikováno pouze několik experimentů na epitaxních vrstvách. Cílem tohoto projektu je studium elektronových vlastností epitaxních vrstev topologických izolantů, jejich strukturních vlastností a závislosti elektronových vlastností na strukturní kvalitě. K určení strukturních vlastností bude použita zejména metod rozptylu rentgenového záření, elektronové stavy budou studovány pomocí úhlově rozlišené fotoelektronové a infračervené spektroskopie. Dosažené výsledky budou srovnány dále s měřeními transportních vlastností, elektronové mikroskopie a mikroskopie skenovací sondou.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info