Project information

Tvůrčí dílny v lokalitách azylových zařízení

Project Identification
21641/04-22
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University Hradec Králové
Ministry of Interior of the CR
Museum of Children Drawing
ARS PUBLICA
Centre for Central European Archtecture

Prostor vytvořený na základě dohody o spolupráci mezi SUZ MV ČR a PdF MU v Brně. Výborně vybavené výtvarné ateliéry. Tvprčí dílny pro děti žijící v Azylových zařízeních SUZ MV ČR otevřené v rámci spolupráce i pro děti ze ZŠ. Kulturní a volnočasové vyžití dětí a mladistvých, kteří žijí v pobytových střediscích. Propojení života občanů s životem žadatelů o azyl u nás. Nesmírně zajímavá pedagogická praxe pro studenty jednotlivých kateder, která se týká problematiky uprchlictví v ČR. Součást snah Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU v Brně. Výstavy prací dětí z výtvarných ateliérů v lokalitách azylových zařízení a ve velkých městech. Snaha o důslednou prezentaci a medializaci projektu v rámci realizace antixenofobních programů v ČR. Vzdělávací programy pro zaměstnance výtvarných ateliérů a dětských center SUZ MV ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info