Project information

Nové strategie úpravy vzorků pro desorpční hmotnostní spektrometrii

Investor logo
Project Identification
GAP206/12/0538
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhujeme vyuzt multidetekcn platformu vyvinutou v predchozm projektu v metalomice, pro analyzu
vybranych biologickych, klinickych, potravinarskych a environmentalnch vzorku. Provedeme dukladnou
charakterizaci puvodnch technik prpravy a zpracovan vzorku pro prvkovou analyzu a speciaci pomoc
ICP MS, termalnho odparovan pomoc laserove diody (LDTV) a laserove desorpce za ucasti substratu
(SALD), a vysetrme moznosti jejich aplikac pro jednoduchou roztokovou analyzu i pro speciaci v kombi-
naci s kolonovymi a planarnmi separacnmi technikami. Sestrojme cenove prijatelne zarzen pro LDTV
jako alternativu nebulizeru pro prvkovou roztokovou analyzu. Vzorky budou zahrnovat metalothioneiny,
fosforylovane proteiny i anorganicke slouceniny obsahujc kovy a komplexy s bioligandy. Kombinace kapi-
larn elektroforezy s hmotnostn spektrometri SALD ICP a MALDI, techniky s overenou, vysokou separacn
ucinnost a citlivost, budou pouzity v nejnarocnejsch aplikacch. Demonstrujeme vyhody uvedenych technik
pro archivovan a prepravu vzorku, jednoduchou kalibraci a rychlost analyzy.

Publications

Total number of publications: 52


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info