Project information

Vytvoření výzkumného týmu a mezinárodního konzorcia pro počítačový model buňky sinice (CyanoTeam)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0256 (kod CEP: EE2.3.20.0256)
Project Period
4/2012 - 3/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Systems Biology and Ecology of the ASCR, v. v. i.

Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost českých vědců a doktorandů v oblasti bioinformatiky, bioenergetiky a počítačové vědy.
Cíle bude dosaženo vytvořením mezioborového vědeckého týmu CZ CyanoTeam vedeného
zahraničními experty. Druhým nástrojem bude konzorcium Global CyanoNetwork sdružené k zajištění spolupráce se zahraničními partnery.
Významným cílem bude i povýšení mezinárodního postavení zúčastněných vědeckých
pracovníků a doktorandů. Toho bude dosaženo spoluprací s hostujícími experty v CZ CyanoTeamu tak i zapojením v mezinárodních výzkumných programech v Global
CyanoNetworku. K posílení lidských zdrojů budou pořádány každoroční letní školy a semináře.


FI MU jako partner projektu s finanční podporou se bude účastnit vědeckého výzkumu (vývoj nástrojů pro analýzu a integraci vytvářených modelů). FI MU bude odpovědná za realizaci aktivity přesunu nových znalostí do výuky v rámci oboru bioinformatika na FI.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info