Project information

Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (Reformy NPM v CEE)

Investor logo
Project Identification
GA403/12/0366 (kod CEP: GAP403/12/0366)
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Výzkumy, které se týkají různorodosti praxe reforem v duchu filozofie New Public Management (NPM) jsou spíše ojedinělé a často zdůrazňují perspektivu anglo-americkou (Barzelay, 2001, in Homburg, Pollitt and van Thiel, 2007). Literatura z oblasti NPM je v zemích regionu střední a východní Evropy (SVE) (ČR nevyjímaje) velmi roztříštěná a dosud nevěnovala komplexnější pozornost regionálně podmíněným faktorům úspěšnosti reforem implementujících nástroje NPM, přestože řada z těchto nástrojů byla anebo je v praxi reforem zemí z tohoto regionu implementována. Doposud publikované výsledky výzkumu, který se týkal implementace nástrojů NPM v zemích SVE a v českém kontextu naznačují, že dopad reforem je dosud omezený. Posláním navrhovaného projektu, který má teoretickou, empirickou a manažerskou část, je posílit makro aspekty, mikroekonomickou teorii a manažerské znalosti o NPM a jeho instrumentech v kontextu zemí SVE, a to se zaměřením na Českou republiku.

Publications

Total number of publications: 97


Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info