Project information

Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ExpIn)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/29.0010
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs
Cooperating Organization
Institute of the Czech Language of the ASCR, v. v. i.
University Hradec Králové
Palacký University, Olomouc
University of West Bohemia in Pilsen
Czech Technical University Prague
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
ParaCENTRUM Fenix
Česká unie neslyšících
iStyle CZ, s.r.o.
INTERINFO ČR

Cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících institucí poskytujících praktický servis osobám se specifickými nároky v oblasti terciárního vzdělávání, odborné práce a výzkumu. Součástí této sítě bude virtuální prostor pro sdílení knihovních fondů, databází a dalších elektronických nástrojů a informačních technologií sloužících těmto institucím pro koordinaci služeb zajišťujících obecnou přístupnost vzdělávání. Vytvořená síť bude dále využita jako základ k modernizaci didaktických metod na Masarykově univerzitě s možností uplatnění na dalších partnerských vysokých školách (Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové, Západočeská univerzita v Plzni), ke zvyšování kompetencí osob zajišťujících servis cílovým skupinám, akademických a ostatních pracovníků univerzit a ke spolupráci se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských a servisních služeb pro žáky se specifickými potřebami.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info