Project information

Multimediální systém pro výuku psychodiagnostiky (Multimediální diagnostika)

Project Identification
FRVS/2277/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit multimediální systém, který poslouží pro výuku psychodiagnostiky. Psychologická diagnostika dospělých, ale i dětí a dospívajících se v posledních letech poměrně dynamicky rozvíjí. Nejde pouze o vývoj nových metod, ale také o adaptaci nových přístupů, kam můžeme zařadit například teorii odpovědi na položku a s ní související adaptivní testování. Klasické učební texty pro výuku psychologické diagnostiky tak již nejsou dostačující. V rámci projektu bude vytvořen multimediální systém, jehož základem bude již dříve vytvořená multimediální učebnice psychodiagnostiky. Ta bude obohacena nejen o nově vytvořené metody či jejich verze, ale především o video a audio záznamy práce s metodami, o ukázkové položky z počítačově administrovaných metod a prezentace jejich vyhodnocení. Součástí systému bude i interaktivní diskusní fórum uživatelů. Studenti tak získají možnost se s jednotlivými metodami seznámit nad rámec klasické frontální výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info