Project information

Regionálně-geografické aspekty Evropské unie: teorie, inovace, praxe (Evropská unie)

Project Identification
FRVS/42/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je založen na vytvoření nového předmětu vyučovaného každoročně v podzimním semestru v rámci studijních programů navazujícího magisterského studia Geografie a kartografie. Předmět přináší formou interaktivních seminářů nové pojetí transdisciplinární společenskovědní, ekonomické a geografické výuky za použití nejmodernějších technologií a inovativních metod. Výstupem projektu je předmět, který v teoretické rovině poskytne posluchačům regionálně orientovaný pohled na aspekty Evropské unie, umožní pochopit a aplikovat projektový cyklus realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti a propojí mezipředmětové vazby využitím pokročilých GIS nástrojů. Synergie projektu počítá s parciálním využitím výstupů také v podobných předmětech vyučovaných ve jmenovaných studijních programech, konkrétně v předmětech Z0040 Geografie Evropy a potenciálně také v předmětu Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info