Project information

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů (kachro)

Project Identification
FRVS/1344/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Záměrem předkládaného grantového projektu je spojit odbornou problematiku řešenou v rámci doktorského studijního programu s výukovým zaměřením Biochemického ústavu LF MU a uplatnit znalosti a zkušenosti získané při vědecké práci při tematickém rozšíření praktické výuky Biochemie. Cílem práce je zpracovat instruktážní videozáznamy o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Videozáznamy budou využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info