Project information

Role celního práva a celní správy ve světle globalizace (RCPCS)

Project Identification
MUNI/B/0935/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Konference je plánována jako platforma pro setkání odborníků zabývajících se problematikou celního práva a celní správy, a to včetně související problematiky právní regulace mezinárodního obchodu, práva EU či souvisejících aspektů ekonomických.
Konference reaguje na sérii akcí pořádaných v globálním měřítku Světovou celní organizací, která z pohledu celnictví označila rok 2011 jako „Knowledge, a Catalyst for Customs Excellence“.
Oblast celního práva a celní správy zaznamenává v posledních letech znatelný vývoj na celosvětové, unijní i národní úrovni. Diskutovány přitom odbornou veřejností nejsou jen konkrétní aspekty činností zabezpečovaných orgány celní správy, ale i jejich samotná role a postavení v globalizované společnosti – od otázek ekonomicko-politických, přes finančněprávní hledisko až po aspekty bezpečnostní či ochrany životního prostředí. Navrhovaná konference si klade za cíl umožnit prezentace výsledků odborné činnosti a především pak cennou mezioborovou odbornou diskusi na dané téma.
Výstupem konference bude tématická publikace.

Publications

Total number of publications: 1