Project information

Project information
Aplikace interdisciplinárních přístupů v religionistice (APIPR)

Project Identification
MUNI/A/0787/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je volným pokračováním projektu METODA, který byl řešen v průběhu roku 2011 (řešitel doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.). Podobně jako projekt METODA se bude opět soustředit na kritickou reflexi hlavních metodologických přístupů v současné religionistice se zvláštním důrazem na možnosti interdisciplinární spolupráce. Zaměří se zejména na zhodnocení mezí a možností vybraných metodologických přístupů, které jsou dnes v evropském a světovém kontextu diskutovány – sociologicko-antropologického, kognitivního, historicko-analytického a nově též experimentálně psychologického (v návaznosti na probíhající projekt LEVYNA – Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství) a jejich aplikace na konkrétní výzkumné cíle zpracovávané v diplomových a disertačních pracích studentů zapojených do projektu. Konkrétně půjde o témata afiliace k náboženským skupinám, individualizované religiozity, kritické reflexe evoluční perspektivy ve studiu náboženství, náboženského prožitku či „západní“ reflexe „neevropských“ náboženských tradic atd. Součástí projektu bude i přímá podpora vydávání studentského religionistického časopisu SACRA, který je jediným časopisem svého druhu v České republice.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info