Informace o projektu

Informace o projektu
Aplikace interdisciplinárních přístupů v religionistice (APIPR)

Kód projektu
MUNI/A/0787/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je volným pokračováním projektu METODA, který byl řešen v průběhu roku 2011 (řešitel doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.). Podobně jako projekt METODA se bude opět soustředit na kritickou reflexi hlavních metodologických přístupů v současné religionistice se zvláštním důrazem na možnosti interdisciplinární spolupráce. Zaměří se zejména na zhodnocení mezí a možností vybraných metodologických přístupů, které jsou dnes v evropském a světovém kontextu diskutovány – sociologicko-antropologického, kognitivního, historicko-analytického a nově též experimentálně psychologického (v návaznosti na probíhající projekt LEVYNA – Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství) a jejich aplikace na konkrétní výzkumné cíle zpracovávané v diplomových a disertačních pracích studentů zapojených do projektu. Konkrétně půjde o témata afiliace k náboženským skupinám, individualizované religiozity, kritické reflexe evoluční perspektivy ve studiu náboženství, náboženského prožitku či „západní“ reflexe „neevropských“ náboženských tradic atd. Součástí projektu bude i přímá podpora vydávání studentského religionistického časopisu SACRA, který je jediným časopisem svého druhu v České republice.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info