Project information

Project information
Benzofenathridinové alkaloidy-studium účinků na celulární a molekulární úrovni (KBF)

Project Identification
LH12176
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na studium interakcí a účinků kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů na molekulární a buněčné úrovni. Cílem je podrobnější studium mechanizmu účinku těchto alkaloidů a to především se zaměřením na následující cíle:
1) studium mechanizmu indukce buněčné smrti se zaměřením na detekci apoptózy, autofagie, nekroptózy a nekrózy,
2) objasnění, zda alkaloidy poškozují DNA na různých nádorových buněčných liniích a 3) studium mechanizmu indukce apoptózy a úlohy vybraných MAPK kinázových drah (např. p38, Act) a signalizace spjaté s proteinem p53 v reakci buněk na alkaloidy.
Další studium bude zaměřeno na možností praktického využití KBA, především makarpinu, sanguirubinu, a chelirubinu jako supravitálních fluorescenčních DNA sond pro fluorescenční mikroskopii a průtokovou cytometrii.
Dále bude studována možnost využití interakce KBA s nukleovými kyselinami pro jejich kvantifikaci a citlivé stanovení pomocí fluorescenční spektrometrie.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info