Informace o projektu
Benzofenathridinové alkaloidy-studium účinků na celulární a molekulární úrovni (KBF)

Kód projektu
LH12176
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na studium interakcí a účinků kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů na molekulární a buněčné úrovni. Cílem je podrobnější studium mechanizmu účinku těchto alkaloidů a to především se zaměřením na následující cíle:
1) studium mechanizmu indukce buněčné smrti se zaměřením na detekci apoptózy, autofagie, nekroptózy a nekrózy,
2) objasnění, zda alkaloidy poškozují DNA na různých nádorových buněčných liniích a 3) studium mechanizmu indukce apoptózy a úlohy vybraných MAPK kinázových drah (např. p38, Act) a signalizace spjaté s proteinem p53 v reakci buněk na alkaloidy.
Další studium bude zaměřeno na možností praktického využití KBA, především makarpinu, sanguirubinu, a chelirubinu jako supravitálních fluorescenčních DNA sond pro fluorescenční mikroskopii a průtokovou cytometrii.
Dále bude studována možnost využití interakce KBA s nukleovými kyselinami pro jejich kvantifikaci a citlivé stanovení pomocí fluorescenční spektrometrie.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info