Project information

Paměť romských dělníků (PaRoDe)

Project Identification
DF12P01OVV029
Project Period
3/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt „Paměť romských dělníků“ si klade za cíl zodpovědět otázku, jak může komunitní práce zaměřená na vzpomínání, respektive posílení mezigeneračních vazeb sociálně marginalizovaných obyvatel s menšinovým etnickým pozadím přispět k pozitivní formulaci kulturní identity prostoru a zlepšení interkulturní spolupráce. Téma bude rozpracováváno na příkladu romských obyvatel městské části s výraznou poválečnou industriální historií, jejíž identitní vytváření souvisí s událostmi spjatými s příchodem těchto menšinových obyvatel. Historické období, na které se projekt soustřeďuje, je vymezeno především lety 1945 (konec 2. světové války), 1989 (začátek politické a ekonomické transformace ČR), doplňkově také rokem 2004 (vstup ČR do Evropské unie a konec azylové migrace Romů do Evropy). Projekt rozpracovává tématickou prioritu programu NAKI 2. Historie a multikulturní společnost (detailní rozpis rozpracování relevantních oddílů tématické priority 2. viz oddíl V.6. Výsledky projektu).

Publications

Total number of publications: 54


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info