Project information

ANALÝZA VÝVOJE EKONOMIKY A HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY V OBDOBÍ DOZNÍVAJÍCÍ GLOBÁLNÍ KRIZE: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce (Analýza hospodářské politiky)

Project Identification
MUNI/A/0780/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt je zaměřen na modelování malých otevřených ekonomik (SOE) v období končící globální hospodářské krize s využitím rámce teoretického konceptu reprezentovaného "novou makroekonomií otevřené ekonomiky" (NOEM) a teorie dynamických systémů s racionálním očekáváním a s využitím pokročilých metod bayesovského odhadu. Realizace projektu je orientovaná na vysvětlení strukturálních změn a dramatických změn chování ekonomiky v období hospodářské recese, zejména na hledání podmínek pro znovuzískání dlouhodobé stability. Řešené problémy budou kvantitativně evidovány pomocí nových, konceptuálně rozšířených DSGE modelů malé otevřené ekonomiky (SOE DSGE). Bude se jednat o SOE DSGE model ekonomiky začleněné do Evropské měnové unie, DSGE model s frikcemi trhu práce a SOE DSGE modely s finančními frikcemi představovanými vhodnými typy akcelerátorů. Modely otevřených ekonomik budou identifikovány na reálných datech ekonomik České republiky, Slovenské republiky, „ekonomiky“ Evropské měnové unie a v případě jednoho typu modelu i na datech ekonomiky USA.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info