Project information

Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktické aplikace (MizaHoPo)

Project Identification
MUNI/A/0796/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt navazuje na pilotní projekt specifického výzkumu z roku 2011. Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné projektové úkoly na základě zadání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. V jednotlivých projektech bude ověřena metodika detekce narušení hospodářské soutěže, komparace a evaluace vhodných řešení. Využita bude metodika vymezení relevantních, analýza nákladové struktury odvětví, identifikace distorzí vyplývajících z regulace a modelová analýza cenotvorby v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů a v samostatných publikacích.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info