Project information
Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě

Projekt „Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě“ se zabývá problematikou klíčových aspektů vládnutí v současné Evropě. Politická dimenze vládnutí tak, jak je konceptualizována v projektu, rozvíjí výzkum ve víceúrovňové perspektivě propojující politické roviny EU, členských států a regionů. Bezpečnostní dimenze projektu se pak kromě koncentrace na otázky bezpečnostních politik evropských států zaměřuje i na širší kontext bezpečnostního postavení Evropy v globálních mezinárodních vztazích aktuální problematiku energetické bezpečnosti. Projekt tak organicky propojuje výzkum v oborech mezinárodní vztahy i evropská studia.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info