Project information
Proměny mediální reprezentace agendy EU v českých parlamentních volbách: místo pro euroskepsi, nebo eurooptimismus? (EUMediaAgenda_CzechGeneralElectionCampaigns)

Project Identification
MUNI/A/0798/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem předkládaného projektu je realizace výzkumu sledujícího mechanismy mediální reprezentace „evropské agendy“, respektive problematiky týkající se sociálních, politických a kulturních otázek, které reflektují život v členských zemích EU. Cílem je zachytit proměnu tohoto předvolebního subdiskurzu ve třech posledních volebních kampaních, přičemž důraz je kladen především na jejich horkou fázi (závěrečné tři týdny). Design výzkumu je konstruován s akcentem na propojení metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu, kdy budou zkoumaná data podrobena jak obsahové, tak diskurzivní analýze, a to s cílem získat stabilní i významově subtilní bázi pro interpretaci.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info