Project information

Project information
Nové výzvy a nová řešení ve veřejné politice a sociální práci v ČR (NOVARES)

V nejobecnější rovině se projekt zaměří na studium řešení nových problémů (nových rizik) v kontextu proměn a dynamiky postmoderní společnosti s důrazem na změny na trhu práce včetně dopadů ekonomické krize na jedné straně a tlaku na veřejné rozpočty na straně druhé, a implikací těchto proměn pro veřejnou politiku a sociální práci při zvládání vyplývajících problémů a rizik, s důrazem na její schopnost hledání a koncipování inovativních a sociálně efektivních řešení a reformu systému governance a institucí veřejné politiky a sociální práce.
Projekt navazuje na výzkumné aktivity katedry v uplynulých letech, konkretizuje je a prohlubuje zapojení studentů do výzkumné činnosti. Jeho realizace může přispět k rozvoji obou studijních oborů katedry, zejména pak nového oboru Veřejná politika a lidské zdroje. Přináší další aktuální informace o obsahu, sociálních aktérech, institucionálním a organizačním prostředí systémů veřejné politiky a sociální práce na různých úrovních: národní, lokální-komunitní, s akcentem na trh práce, rodinnou politiku a sociální práci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info