Informace o projektu

Informace o projektu
Nové výzvy a nová řešení ve veřejné politice a sociální práci v ČR (NOVARES)

Kód projektu
MUNI/A/0795/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

V nejobecnější rovině se projekt zaměří na studium řešení nových problémů (nových rizik) v kontextu proměn a dynamiky postmoderní společnosti s důrazem na změny na trhu práce včetně dopadů ekonomické krize na jedné straně a tlaku na veřejné rozpočty na straně druhé, a implikací těchto proměn pro veřejnou politiku a sociální práci při zvládání vyplývajících problémů a rizik, s důrazem na její schopnost hledání a koncipování inovativních a sociálně efektivních řešení a reformu systému governance a institucí veřejné politiky a sociální práce.
Projekt navazuje na výzkumné aktivity katedry v uplynulých letech, konkretizuje je a prohlubuje zapojení studentů do výzkumné činnosti. Jeho realizace může přispět k rozvoji obou studijních oborů katedry, zejména pak nového oboru Veřejná politika a lidské zdroje. Přináší další aktuální informace o obsahu, sociálních aktérech, institucionálním a organizačním prostředí systémů veřejné politiky a sociální práce na různých úrovních: národní, lokální-komunitní, s akcentem na trh práce, rodinnou politiku a sociální práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info