Project information

Prohlubování konceptuálních a metodologických kompetencí ve výzkumné praxi studujících (PROKOP)

Project Identification
MUNI/A/0833/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na podporu studujících v jejich výzkumných aktivitách. Cílem projektu je zlepšit analytické, metodologické a prezentační schopnosti magisterských a doktorských studujících prostřednictvím zaangažování studentů ve výzkumných a zejména terénních projektech vyučujících oboru genderová studia a sociální antropologie. Dále pak pomocí intenzivních seminářů vedených vyučujícími kultivovat schopnost podložené argumentace a neustálého srovnávání (Strauss 1987), opřenou o empirická data. Podpora formou tutorialu povede k vyššímu zapojení studujících do akademických aktivit jako je prezentace vlastní práce na konferencích (zahraničních i domácích) či publikace textů v plánované monografii odborných periodikách, dále povede také k zvýšení jejich participace na stávajících výzkumných projektech pracoviště.

Publications

Total number of publications: 3