Informace o projektu

Prohlubování konceptuálních a metodologických kompetencí ve výzkumné praxi studujících (PROKOP)

Kód projektu
MUNI/A/0833/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na podporu studujících v jejich výzkumných aktivitách. Cílem projektu je zlepšit analytické, metodologické a prezentační schopnosti magisterských a doktorských studujících prostřednictvím zaangažování studentů ve výzkumných a zejména terénních projektech vyučujících oboru genderová studia a sociální antropologie. Dále pak pomocí intenzivních seminářů vedených vyučujícími kultivovat schopnost podložené argumentace a neustálého srovnávání (Strauss 1987), opřenou o empirická data. Podpora formou tutorialu povede k vyššímu zapojení studujících do akademických aktivit jako je prezentace vlastní práce na konferencích (zahraničních i domácích) či publikace textů v plánované monografii odborných periodikách, dále povede také k zvýšení jejich participace na stávajících výzkumných projektech pracoviště.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info