Project information

Prognostické faktory premyelopatické spondylogenní komprese krční míchy: 5-tiletá prospektivní observační kohortová studie

Project Identification
NR7993
Project Period
1/2004 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Dlouhodobá prospektivní observační studie detekující faktory určující prognózu mírných míšních preklinických kompresí. Cílem studie je najít faktory klinické, elektrofyziologické a zobrazovacích technik, které by umožnily výběr nemocných vhodných k časné operaci - dříve než dojde k ireverzibilním změnám míšním nebo kteří by měli prospěch z opakovaných klinických, zobrazovacích a elektrofyziologických vyšetření, protože u nich ve zvýšené míře hrozí progrese nemoci vedoucích až k úplné imobilitě.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info