Project information

Vliv systémové hypertenze na rozvoj apoptózy při dočasné fokální ischemii u potkana - korelace s hloubkou tkáňové hypoxie

Project Identification
NR8000
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

I krátkodobě trvající mozková ischemie s sebou nese riziko aktivace apoptózy v ischemické tkáni.
Zjištění, že existuje korelace hladiny parciálního tlaku tkáňového kyslíku s aktivací apoptózy, by se dalo ihned využít při peroperačním i pooperačním monitoringu pacientů s cévním onemocněním mozku.
Systémová hypertenze při fokální ischemii by mohla nejenom zvyšovat hladinu parciálního tlaku kyslíku v mozkové tkáni, ale zároveń snižovat aktivitu apoptózy.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info