Project information

Project information
Subpopulace CD34+ buněk v transplantátu periferních kmenových buněk a jejich role pro engraftment v podmínkách autologní a příbuzenské alogenní transplantace kr

Project Identification
NR8003
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

I. Hematopoetické kmenové buňky krvetvorby se využívají k obnově funkce kostní dřeně při transplantaci krvetvorby. Klinicky jsou definovány jako buňky exprimující CD34+ antigen.
II. CD34+ buňky nejsou homogenní, ale zahrnují jak pluripotentní hematopoetické kmenové buňky, tak i progenitory a prekursory linií krvetvorby. Lze je charakterizovat pomocí imunofenotypizace.
III. Dávka CD34+ buněk souvisí s dobou do přihojení u autologních transplantací, avšak nemusí tomu tak být v alogenních podmínkách. Období posttransplantačního útlumu kostní dřeně je kritické pro pacienta a představuje rizko závažných komplikací.
IV. Malezení souvislosti mezi zastoupením CD34+ subpopulací a přihojením transplantátu by mohlo být přínosem nejen pro diagnostiku, ale rovněž potenciálně pro terapii zejména v podmínkách alogenní transplantace krvetvorby.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info