Informace o projektu

Informace o projektu
Subpopulace CD34+ buněk v transplantátu periferních kmenových buněk a jejich role pro engraftment v podmínkách autologní a příbuzenské alogenní transplantace kr

Kód projektu
NR8003
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
hematopoetické, transplantace, flow cytometrie, fenotyp CD34+ buněk, kmenové buňky, krvetvorby

I. Hematopoetické kmenové buňky krvetvorby se využívají k obnově funkce kostní dřeně při transplantaci krvetvorby. Klinicky jsou definovány jako buňky exprimující CD34+ antigen.
II. CD34+ buňky nejsou homogenní, ale zahrnují jak pluripotentní hematopoetické kmenové buňky, tak i progenitory a prekursory linií krvetvorby. Lze je charakterizovat pomocí imunofenotypizace.
III. Dávka CD34+ buněk souvisí s dobou do přihojení u autologních transplantací, avšak nemusí tomu tak být v alogenních podmínkách. Období posttransplantačního útlumu kostní dřeně je kritické pro pacienta a představuje rizko závažných komplikací.
IV. Malezení souvislosti mezi zastoupením CD34+ subpopulací a přihojením transplantátu by mohlo být přínosem nejen pro diagnostiku, ale rovněž potenciálně pro terapii zejména v podmínkách alogenní transplantace krvetvorby.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info