Project information

Specifické charakteristiky neuropatické bolesti centrálního a periferního typu

Project Identification
NT13523-4/2012 (kod CEP: NT13523)
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je zaměřen na rozšíření poznatků o patofyziologii chronické bolesti a to zejména centrální neuropatické bolesti při roztroušené skleróze a bolesti smíšení periferní neuropatické a nociceptivní u pacientů s chronickým lumbagem s využitím metod kvantitativního testování senzitivity a jejich dynamických aplikací. Projekt bude realizován pomocí průřezového detailního zhodnocení percepce řady senzitivních modalit včetně bolesti a posouzení funkce jejích centrálních modulačních mechanismů u rozsáhlého souboru pacientů s chronickou bolestí výše zmíněné etiologie, zdravých kontrol a pacientů s roztroušenou sklerózou bez neuropatické bolesti. Získané nálezy budou vyhodnoceny ve vztahu ke klinicky či elektrofyziologicky prokázaným známkám dysfunkce centrálního či periferního nervového systému a nálezům zobrazovacích metod a bude zhodnocen jejich význam v patofyziologii chronické bolesti u roztroušené sklerózy a chronického lumbaga.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info