Project information

Ekonomika vytrvalostního běhu na různých površích tratě u výkonnostních běžců (RUNECO)

Project Identification
MUNI/A/0975/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Řešitelé projektu se během výzkumu budou zabývat problematikou ekonomiky běhu u vytrvalců. Ekonomika běhu je jedním ze tří základních faktorů ovlivňující vytrvalostní výkon. Cílem našeho výzkumu bude zjistit, jak se liší ekonomika běhu u výkonnostních běžců při běhu po různých površích (různé podmínky) tratě. Porovnávat budeme naměřené hodnoty ventilačních parametrů při konstantní rychlosti při běhu po tartanu, asfaltu, škváře, trávě a na běžeckém ergometru. Sledování fyziologických ukazatelů ekonomiky běhu naměříme přístrojem Oxycon Mobile. Za úkol jsme si dali zjistit, jaký typ povrchu bude nejlepší z hlediska výkonnosti.

Publications

Total number of publications: 5