Project information

Rozpoznání chůze II (Roch II)

Project Identification
MUNI/A/0972/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt Rozpoznání chůze II (Roch II) navazuje na pilotní projekt z roku 2011. Roch II je zaměřen na vytipování dalších vhodných postupů při identifikace osob na základě biomechanických charakteristik chůze. V předchozí studii byl vyzkoušen systém MUFIN pro distribuované indexování vstupních dat a podobnostní hledání v nich, dále vytipovány vhodné transformace vstupních dat předložené systému a definovaná metrika potřebná pro určování podobnosti.


V projektu hodláme navázat na předchozí výsledky a to:

  • zvýšit přesnost extrakce vzorů chůze
  • normalizovat vzory chůze na stejnou délku a identifikovat počáteční fáze
  • najít reprezentaci chůze více než 2 křivkami
  • vytvořit veřejnou databázi pro výzkumné účely

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info