Project information

Inovace pěstitelských systémů jádrovin se zaměřením na organickou produkci tržní kvality (ovoce)

Project Identification
QJ1210209
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Prague Institute of Chemical Technology
Research Institute of Crop Production
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Biosad, o.s.
SIGA, a.s.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Cílem řešení projektu je inovovat systémy ochrany jádrovin pro integrovanou produkci ovoce a pro organické pěstování, zvýšit kvalitu produktů, omezit výskyt reziduí pesticidů v produktech a v životním prostředí a standardizovat analytické metody pro stanovení reziduí pesticidů v produktech. Bude zjišťována biologická účinnost vybraných pesticidů, včetně nových typů insekticidů, biopreparátů a botanických insekticidů na škůdce jabloní a hrušní.
Dále budou stanoveny jejich vedlejší účinky na přirozené nepřátele škůdců a budou vypracovány a ověřeny metody monitorování vlivu zoocidů na biodiverzitu členovců. Budou navrženy režimy ochrany jabloní a hrušní vůči škůdcům, které umožní minimalizovat výskyt reziduí pesticidů v ovoci při současném zvýšení efektivnosti ochrany a omezení nepříznivých vlivů pesticidů na životní prostředí. Pro organické pěstování jabloní a hrušní budou získány poznatky o účinnosti biologických a nechemických prostředků ochrany proti škůdcům a chorobám jádrovin a bude zhodnocena kvalita ovoce z těchto systémů, včetně stanovení obsahu přírodních kontaminantů, jako je patulin. Budou standardizovány a vyvinuty nové analytické metody detekce reziduí pesticidů a přírodních kontaminantů v jablkách a hruškách.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info