Informace o projektu

Inovace pěstitelských systémů jádrovin se zaměřením na organickou produkci tržní kvality (ovoce)

Kód projektu
QJ1210209
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Biosad
SIGA, a.s.
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Výzkumný a šlechtitelský ústav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Cílem řešení projektu je inovovat systémy ochrany jádrovin pro integrovanou produkci ovoce a pro organické pěstování, zvýšit kvalitu produktů, omezit výskyt reziduí pesticidů v produktech a v životním prostředí a standardizovat analytické metody pro stanovení reziduí pesticidů v produktech. Bude zjišťována biologická účinnost vybraných pesticidů, včetně nových typů insekticidů, biopreparátů a botanických insekticidů na škůdce jabloní a hrušní.
Dále budou stanoveny jejich vedlejší účinky na přirozené nepřátele škůdců a budou vypracovány a ověřeny metody monitorování vlivu zoocidů na biodiverzitu členovců. Budou navrženy režimy ochrany jabloní a hrušní vůči škůdcům, které umožní minimalizovat výskyt reziduí pesticidů v ovoci při současném zvýšení efektivnosti ochrany a omezení nepříznivých vlivů pesticidů na životní prostředí. Pro organické pěstování jabloní a hrušní budou získány poznatky o účinnosti biologických a nechemických prostředků ochrany proti škůdcům a chorobám jádrovin a bude zhodnocena kvalita ovoce z těchto systémů, včetně stanovení obsahu přírodních kontaminantů, jako je patulin. Budou standardizovány a vyvinuty nové analytické metody detekce reziduí pesticidů a přírodních kontaminantů v jablkách a hruškách.

Publikace

2017

2016

2015

2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info