Project information

Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR

Investor logo
Project Identification
TD010063
Project Period
1/2012 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University

Cílem projektu je vypracovat komplexní metodiku pro správní postupy v oblasti dopravní politiky a politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy. Předmětem projektu je vypracování metodiky pro postup regulace konkurenčního prostředí na trhu osobní a nákladní železniční dopravy v ČR v kontextu Společné dopravní politiky EU (CTP) a implementace směrnic Komise EU, tzv. železničních balíčků.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info