Project information

Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR

Investor logo
Project Identification
TD010063
Project Period
1/2012 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University Prague

Cílem projektu je vypracovat komplexní metodiku pro správní postupy v oblasti dopravní politiky a politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy. Předmětem projektu je vypracování metodiky pro postup regulace konkurenčního prostředí na trhu osobní a nákladní železniční dopravy v ČR v kontextu Společné dopravní politiky EU (CTP) a implementace směrnic Komise EU, tzv. železničních balíčků.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next