Project information

dTUIO – implementace protokolu TUIO 2.0 s rozšířeními (dTUIO)

Project Identification
MUNI/33/02/2012
Project Period
6/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

TUIO 2.0 je následníkem vysokoúrovňového protokolu TUIO 1.1, který slouží k efektivnímu popisu a přenosu informací pro dotyková a hmatová rozhraní. Oproti svému předchůdci má bohatší syntax a je možné jej dále rozšiřovat. Cílem projektu je rozšířit implementaci protokolu TUIO 2.0 (knihovna Libkerat) o nové vlastnosti a funkce pro práci v heterogenním prostředí s více typy senzorů. Vzhledem k rozsahu, bude rozšíření implementováno jako samostatná knihovna dTUIO. Součástí budou i vzorové aplikace pro dotykové senzory, ovladač Nintendo Wii Remote a MS Kinect, komplementární klientská aplikace vizualizující dráhy souvislých gest a kompletní dokumentace k API včetně příkladů k jednotlivým modulům.