Project information
Inovace předmětu Základy fyzikálního a chemického učiva

Project Identification
FRVS/1723/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Záměrem projektu je tvorba pro studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy adekvátních podmínek pro možnosti jejich výchovně-vzdělávací práce na poli přírodovědy, zde se zaměřením na fyziku a chemii. Předpokládáme vznik věčné výstavky materiálu, prostředků a laboratorních pomůcek pro shora uvedenou činnost. Dále vytvoření databáze experimentů vhodných pro prezentaci ve výuce v rámci přírodovědy. Při řešení budeme vycházet ze stávajících (akreditovaných) sylabů, které budou doplněny praktickou částí, částečně formou demonstrace, ale také vlastním pozorováním a experimentováním studentů. Vytipovány budou takové pokusy, resp. pozorování,k terá nejenom svojí náplní odpovídají požadavkům výuky na 1. stupni základní školy, ale budou také materiálně a časově zvládnutelné s ansamblem až 350 studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info