Informace o projektu

Inovace předmětu Základy fyzikálního a chemického učiva

Kód projektu
FRVS/1723/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Záměrem projektu je tvorba pro studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy adekvátních podmínek pro možnosti jejich výchovně-vzdělávací práce na poli přírodovědy, zde se zaměřením na fyziku a chemii. Předpokládáme vznik věčné výstavky materiálu, prostředků a laboratorních pomůcek pro shora uvedenou činnost. Dále vytvoření databáze experimentů vhodných pro prezentaci ve výuce v rámci přírodovědy. Při řešení budeme vycházet ze stávajících (akreditovaných) sylabů, které budou doplněny praktickou částí, částečně formou demonstrace, ale také vlastním pozorováním a experimentováním studentů. Vytipovány budou takové pokusy, resp. pozorování,k terá nejenom svojí náplní odpovídají požadavkům výuky na 1. stupni základní školy, ale budou také materiálně a časově zvládnutelné s ansamblem až 350 studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info