Project information

Project information
Studium vybraných téměř kontaktních zákrytových dvojhvězd (NCBS)

Project Identification
LH12175
Project Period
1/2012 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je přímým pokračování předchozích společných česko-čínských dvoustranných projektů z let 2008-11. V těchto letech jsme navštívili Astronomický ústav Čínské akademie věd v Kunmingu a seznámili se stylem práce a výsledky badatelského úsilí tamních specialistů na výzkum zákrytových dvojhvězd, zejména pak prof. Qiana, dr. Zhu a dr. Dai. Společně jsme sepsali také sepsali několik odborných prací o fyzice zákrytových podvojných systémů a několik dalších prací připravujeme. Během několika posledních let spolupráce jsme se dohodli na dělbě práce, která by umožnila rychlejší postup při procesu přípravy a prezentace odborných prací z oboru. České straně pak připadne zpracování získaných dat, práce s již dříve publikovanými archivními daty a vytvoření základních pracovních modelů, včetně stanovení okamžiků minim jasnosti a efemerid. Ti by na naše výsledky a dílčí závěry navázují astrofyzikální analýzou a srovnáním s podobnými systémy, společně se pak v diskusi věnujme zhodnocení významu práce a sporným či otevřeným otázkám, které dotyčný výzkum přinesl. Autorský kolektiv bude obsahovat kromě kmenové čtveřice hlavních aktérů spolupráce i další spolupracovníky, pozorovatele a zejména studenty, kteří se budou podílet na řešení dílčích úkolů.
V budoucnu se chceme zaměřit především na výzkum těsných podvojných soustav, jejichž složky spolu nejrůznějším způsobem interagují, na soustavy s výměnou hmoty a zvýšenou aktivitou jednotlivých složek.
Kromě této výzkumné práce se chceme věnovat vzájemnému vzdělávání v oboru stelární astronomie a astrofyziky.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info