Project information
Rozvoj lidských zdrojů pro oblast buněčné biologie

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/30.0030
Project Period
7/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
Charles University

Budou vytvořena pracovní místa pro řadu postdoků a bude zajištěna a podporována jejich další výzkumná činnost, vzdělávání a praxe na zahraničních pracovištích i u firem. Tito pracovníci se budou společně se členy realizačního týmu účastnit vzdělávání cílové skupiny studentů a vyzkumných pracovníků prostřednictvím společných seminářů, kurzů a workshopů. Projekt zajistí rozvoj lidských zdrojů v oblasti buněčné biologie, zejména struktury a funkce buněčného jádra, genomu a epigenomu, signálování a cytokinetiky. Na projektu
budou participovat 3 oddělení Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., 1 oddělení Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a 1 oddělení 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tyto výzkumné týmy patří v uvedené výzkumné oblasti k nejlepším v ČR a jsou proto zárukou kvalitního rozvoje postdoků, zajištění jejich pobytů na špičkových zahraničních pracovištích a u firem, jejich účasti na kvalitních dalších projektech a také vysoké úrovně vzdělávání cílové skupiny z JM regionu.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info