Project information

Project information
Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (Partnerství pro právní praxi)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0146
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Nadace Partnerství
Liga lidských práv
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
ATLAS consulting spol. s r.o.
Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.
Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o. s.
TRIADA - Poradenské centrum, o.s.

Záměrem projektu je dosažení efektivního a intenzivního přenosu a sdílení znalostí a zkušeností mezi výzkumem a praxí v oboru práva, a to prostřednictvím iniciace a realizace systematické spolupráce v rámci partnerské a širší kooperační sítě mezi právnickou fakultou jako vědecko-výzkumnou a vzdělávací institucí, a relevantními subjekty právní aplikační sféry (včetně významných soudů, správních úřadů, advokátních kanceláří atp.), jakož i subjekty podnikatelského a neziskového sektoru, vč. účasti zástupců normotvorby.
Projektovaná spolupráce bude následně prostřednictvím činnosti kooperační sítě realizována řadou interaktivních forem zaměřených na oboustrannou výměnu poznatků (interaktivní workshopy, konference a panelové diskuse, odborné stáže a praxe a konečně i spolupráci při výběru témat a vedení kvalifikačních prací vybraných studentů v souladu s potřebami právní praxe).
V rámci vytvořené sítě bude pak probíhat i společná evaluace jednotlivých forem spolupráce.

Publications

Total number of publications: 41


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info