Informace o projektu
Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (Partnerství pro právní praxi)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0146
Období řešení
1/2013 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Nadace Partnerství
Liga lidských práv
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
ATLAS consulting spol. s r.o.
Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.
Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o. s.
TRIADA - Poradenské centrum, o.s.

Záměrem projektu je dosažení efektivního a intenzivního přenosu a sdílení znalostí a zkušeností mezi výzkumem a praxí v oboru práva, a to prostřednictvím iniciace a realizace systematické spolupráce v rámci partnerské a širší kooperační sítě mezi právnickou fakultou jako vědecko-výzkumnou a vzdělávací institucí, a relevantními subjekty právní aplikační sféry (včetně významných soudů, správních úřadů, advokátních kanceláří atp.), jakož i subjekty podnikatelského a neziskového sektoru, vč. účasti zástupců normotvorby.
Projektovaná spolupráce bude následně prostřednictvím činnosti kooperační sítě realizována řadou interaktivních forem zaměřených na oboustrannou výměnu poznatků (interaktivní workshopy, konference a panelové diskuse, odborné stáže a praxe a konečně i spolupráci při výběru témat a vedení kvalifikačních prací vybraných studentů v souladu s potřebami právní praxe).
V rámci vytvořené sítě bude pak probíhat i společná evaluace jednotlivých forem spolupráce.

Publikace

Počet publikací: 41


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info