Project information

Masaryk University Technology Transfer (TT MU)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/3.1.00/10.0216
Project Period
6/2012 - 5/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Technology Transfer Office

Předložený projekt Transfer technologií na Masarykově univerzitě (projekt TT MU) je jedinečnou příležitostí pro MU rozvinout a stabilizovat transfer technologií podle zanalyzovaných zkušeností zahraničních pracovišť a na základě existující a potvrzené potřeby uvnitř i vně MU. V letech 2011-2014 (celkem 3 roky, předpokládané zahájení v k 1. říjnu 2011) projekt poskytne finanční zajištění činností v oblasti transferu technologií (TT) na kritickou dobu etablování a stabilizace v okolním tržním prostředí včetně doplnění a proškolení dostatečného počtu osob pro personální zabezpečení souvisejících aktivit. Finanční zdroje také umožní v oblasti transferu technologií vytvoření trvalých vazeb mezi klíčovými partnery v regionu i mimo něj (regionální model TT je již rozpracován v rámci projektu SynBIOsis a zahrnuje kromě výzkumných institucí na Jižní Moravě také Jihomoravské inovační centrum a širší síť spolupracujících subjektů v oblasti ekonomického poradenství, rizikového kapitálu apod.).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info