Informace o projektu

Transfer technologií na Masarykově univerzitě (TT MU)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.05/3.1.00/10.0216
Období řešení
6/2012 - 5/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum pro transfer technologií

Předložený projekt Transfer technologií na Masarykově univerzitě (projekt TT MU) je jedinečnou příležitostí pro MU rozvinout a stabilizovat transfer technologií podle zanalyzovaných zkušeností zahraničních pracovišť a na základě existující a potvrzené potřeby uvnitř i vně MU. V letech 2011-2014 (celkem 3 roky, předpokládané zahájení v k 1. říjnu 2011) projekt poskytne finanční zajištění činností v oblasti transferu technologií (TT) na kritickou dobu etablování a stabilizace v okolním tržním prostředí včetně doplnění a proškolení dostatečného počtu osob pro personální zabezpečení souvisejících aktivit. Finanční zdroje také umožní v oblasti transferu technologií vytvoření trvalých vazeb mezi klíčovými partnery v regionu i mimo něj (regionální model TT je již rozpracován v rámci projektu SynBIOsis a zahrnuje kromě výzkumných institucí na Jižní Moravě také Jihomoravské inovační centrum a širší síť spolupracujících subjektů v oblasti ekonomického poradenství, rizikového kapitálu apod.).

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info