Project information
RECETOX Národní infrastruktura pro výzkum toxických látek v prostředí

Project Identification
LM2011028
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním tématem projektu je podpora budování a fungování velké infrastruktury, která slouží jako Národní centrum České republiky pro perzistentní organické polutanty a Regionální centrum Stockolmské úmluvy pro budování kapacit a transfer technologií v regionu střední a východní Evropy a zajišťuje klíčové nosné programy MONET (Národní a mezinárodní síť pro monitoring perzistentních organických látek v ovzduší) a GENASIS (Globální informační systém pro hodnocení kvality životního prostředí). Strategické cíle rozvoje infrastruktury RECETOX na období 2010-2013 jsou (i) Vybudování nového pavilonu Centra pro výzkum toxických látek v prostředí jako prostorového a instrumentálního zázemí centra (2010-2011 z prostředků OP VAVpI), (ii) Dosažení akreditace centrální stopové laboratoře podle evropských norem, (iii) Podpoření výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje vytvořením kvalitního vědeckého týmu a vytvoření nových pracovních míst (iv), příspěvek k řešení prioritních problémů v oblasti (zejména vývoj nových chemických i toxikologických nástrojů sledování kvality prostředí, analýzy dopadu přítomnosti toxických látek antropogenního i přírodního původu na zdraví populace, modelů chování těchto látek i technik jejich destrukce), (v) Zvýšení publikační aktivity v této oblasti včetně patentů a aplikací a (vi) vytvoření veřejně dostupné databáze a expertního systému environmentálních dat.

Publications

Total number of publications: 167


Previous 1 2 3 4 5 6 7 17 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info