Project information

Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/35.0005
Project Period
7/2012 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Cílem tohoto projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a systematické práce s cílovými skupina přiblížit jim výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní formou tak, aby v nich byl vzbuzen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru. Uvědomujeme si, že aktivit na popularizaci vědy již bylo vyvinuto mnoho a je potřeba tyto aktivit vhodně doplňovat. Předkládaný projekt byl vypracován na základě analýzy stávajících/připravovaných aktivit na
popularizaci vědy (zejm. na MU a v regionu) a analýzy příkladů dobré praxe z ČR/zahraničí. Projekt je nastaven tak, aby vytvořil nové inovativní aktivity v Jihomoravském kraji, které vhodně doplní a posílí stávající akce.
Aktivity toho projektu, lze rozdělit do 3 základních celků:
a)celouniverzitní systémové aktivity na popularizaci vědy na MU.
b)aktivity na podporu studia přírodovědných oborů.
c)další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info