Project information

Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě (MUNISS)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0157
Project Period
9/2012 - 8/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Brno University of Technology
Brno Corporate City
Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Cílem projektu bude vytvoření partnerské sítě subjektů tvořených třemi vysokými školami (Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně) a dvěmi institucemi působícími ve veřejném sektoru (Magistrátem města Brna a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy), které se budou společně podílet na zajištění projektu Meziuniverzitní studentské sítě (MUNISS). Meziuniverzitní studentská síť bude projekt, jehož záměrem je využití potenciálu nadaných studentů zapojených vysokých škol pro tvorbu praktických studií a dokumentů využitelných pro aplikační sféru. Tyto studie budou využitelné zejména pro rozvoj města Brna a prostřednictvím zapojení partnera KHK JM také pro soukromý sektor. Záměrem vytvoření partnerské sítě je posílení přenosu teoretických vědomostí studentů a akademiků do praxe a na druhé straně prostřednictvím praktických zkušeností obohatit výuku studentů zapojených vysokých škol.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info